Starre Warre

Gruppen samlas

Motgångar och Ernst

Det var en gång för länge, länge sedan i en galax inte jätte nära som ett stort rymdskepp på väg mot Bespin överfölls av ett slagskepp. Under kaoset som uppstod dog många och nästan lika många togs till fånga av överfallarna. Dessa visade sig tillhöra sith-imperiet och de lämnade platsen så snart de tagit så många fångar de kunde och skeppet störtade mot planetens yta. Några unga äventyrare lyckades rädda livhanken och hjälptes åt att försöka ta sig därifrån. De träffade en padawan vid namn Rana Vashe som samarbetade med dem och kunde ge svar på en del av de frågorna de hade om platsen. De kunde känna den mörka sidan av kraften ligga tung över de gamla ruinerna som prydde ytan och en av dessa överlevare, kallad Ernst, blev förförd av löftet av kraft och gav sig av för att undersöka saken i sällskap av två av de andra trots att Rana varnade dem för att gå dit eftersom det var hemplatsen till en sith vid namn Serlan Vo. Resten av gruppen försöker laga ett skepp de hittade i hangaren och medan de sliter med det kommer de tre lycksökarna fram till en lång trappa uthuggen i kanten på en klippvägg som de var tvungna att klättra ner för för att komma till källan till den mörka kraften som nu vägledde dem. Väl där nere såg de ett stort tempel och gick mot det. Utanför det träffade de Serlan i egen hög person. Han informerade dem om att de var ovärdiga och bad dem vända om. Ernst stod fast vid att han ville ha tillträde till templet och fick en chans att visa sig värdig och i ett försök att kapa alla sina tidigare band så anföll han sina resekamrater. Efter en kort men våldsam strid hade han allvarligt sårat en av dem och drivit den andra på flykten. Han nekades dock att döda sin tidigare kumpan då denne inte var värdig att bli ett med den mörka sidan av kraften och bar upp honom för trappan så att de andra kunde föra bort honom när de gav sig av.

Comments

Bard_Nilsson

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.